En dag på myrstacken

För de flesta barn är rutiner viktiga. Att vi varje dag följer en given ordning känns viktigt både för oss och för barnen. Då känner sig barnen trygga och kan ägna sin energi åt lek och lärande!

Lämning

Hallen är en mötesplats där alla ska känna sig välkomna. Där ges tillfälle att delge information som kan vara bra att veta under dagen för oss som arbetar. Det ska kännas tryggt att lämna och lämnas. En plats där det är lugn och ro när man tar avsked från sin förälder.

Kl 8 – Frukost

Vi arbetar för att skapa en lugn och harmonisk frukost där barnen får tillfälle att prata och lyssna på varandra. Efter förmåga lägger barnen upp mat till sig själva. De lär sig skicka maten till varandra och för att öka ordförrådet även benämna vad de vill äta.

Valfri lek

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Vi vill uppmuntra till lek, samspel, fantasi och förmåga till att låtsas.

Kl 9. 30 – Utomhuslek

Barnen försöker klä av och på sig efter egen förmåga. För att utveckla sin motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi uppmuntrar till att hjälpa och stötta varandra både i val av kläder till att dra upp dragkedjan på kompisens jacka.

Utomhusvistelsen

Vi ger barnen möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Vi delar ofta upp barnen i mindre grupper. Det blir då lättare för barnen att samspela och kommunicera med varandra. Dessutom är vi ofta ute i skogen så ofta vi får tillfälle då den utmanar och tränar barnens motorik, sinnen och förståelse för naturkunskap.

Under dagen arbetar vi även med det projekt vi håller på med för tillfället. Utomhus eller inne i vår Ateljé/ verkstad. Oftast i mindre grupp då det gynnar barnens kommunikation och lärande.

Kl 11.30 – Lunch

Vår kock Eva lagar maten ekologisk och varierad så att barnen lär sig att uppskatta olika sorters mat.

Eftermiddagsvila

Då förmiddagen är fylld med lärande lek, projekt, relationer och kommunikation så är det nödvändigt med lite återhämtning för att orka eftermiddagen. Efter vilan uppmuntrar vi barnen till bygg och konstruktionslek.

Att vara ute är nyttigt! Vill man gå ut igen på eftermiddagen finns det möjlighet att göra det tillsammans med en pedagog. Se utevistelse.

Kl 14.30 – Mellanmål

Det kan serveras på gården, i skogen eller inomhus beroende på barngruppens aktivitet.

Vi kan välja att äta ute med några barn och inne med en del beroende på sysselsättning hos barnen.

Efter mellanmål leker vi igen, inne eller ute. En del väljer att skapa och konstruera i ateljèn/ verkstaden. Varje barn brukar hitta sin sak de vill göra.

Efter en tid börjar en del kompisar att gå hem och då förändras leken. Man utmanar sig att göra andra saker eller så läser vi i soffan tills man själv blir hämtad.

För de barn som är kvar har vi en fruktstund, för att inte vara för hungrig när man kommer hem innan maten serveras.