Föräldraansvar

Eftersom ett kooperativ i grund och botten är en ekonomisk förening som har sina egna stadgar och regler så kan olika föräldrakooperativ skilja sig åt på många sätt. Det här är vad som gäller på Myrstacken:

Föräldrarna måste vara lite extra engagerade och investera delar av sin fritid för att verksamheten på Myrstacken skall fungera. Här får du som förälder en stor insyn i ditt barns utveckling och har möjlighet att påverka verksamheten så att barnen får den absolut bästa omsorgen och förutsättningarna under sin förskoletid.

Att ha barnen placerade på Myrstacken innebär många positiva stunder av samvaro ihop med de andra familjerna. Vår aktivitetsgrupp ordnar ett par aktiviteter per termin, ibland med barnen och ibland utan.

Föräldrarnas ansvar

* Närvaro och deltagande vid Myrstackens städdagar. 3 gånger per år samlas alla familjer på Myrstacken för att göra en riktig storstädning av våra lokaler och vår utegård. Städdagarna infaller i början av januari samt i april och augusti.

* Utöver städdagarna delas den ordinarie städningen upp mellan föräldrarna enligt ett rullande schema som våra städansvariga sätter samman. Städning av lokalerna sker måndag-torsdag samt helg. Varje familj har 2-3 städveckor per termin.

* På Myrstacken finns även ett antal styrelseplatser och andra ansvarsposter. Detta innebär att samtliga familjer dessutom innehar 1-2 åtaganden. Styrelseplatser: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Personalansvarig, Föräldraansvarig. Ansvarsposter: Städansvarig, Valberedningsman, Revisor, Löneansvarig, Kassör, Innefixare, Utefixare, Aktivitetsgruppen, IT-ansvarig.

Eftersom föräldrarna skiftar hela tiden, skiftar också personalens arbetsgivare. Detta ställer krav på oss som föräldrar att visa lite extra hänsyn till våra medarbetare (personalen).

Förskoleavgiften

Förskoleavgiften är densamma som för kommunala förskolor. Vill du räkna på vad det skulle kosta just dig att ha ditt barn på förskola, läs mer på kommunens hemsida.